Tēmas saturs

Tēmā tiks iekļauta informācija par to, kur var saņemt finansējumu gan biznesa uzsākšanai, gan tā attīstībai (pēc uzņēmuma attīstības stadijas – pirmssēklas - sēklas finansējums, biznesa inkubatori, biznesa eņģeļi, kredīti un riska kapitāls, granti un citi atbalsta instrumenti). Tēmā ietverta informācija arī par to, kur ir iespējams iegūt vairāk informācijas par katru no minētajiem finansējuma avotiem.

Finansējuma nozīme uzņēmumā

Finansējums ir svarīgs resurss uzņēmējdarbības uzsākšanai un nodrošināšanai. Finanšu līdzekļi ļauj mums iegādāties nepieciešamos aktīvus un segt izdevumus. Uzsākot savas biznesa idejas realizāciju, mums ir pieejami divi finansēšanas avotu veidi:

Uzņēmuma darbības uzsākšana

Katri jaunai biznesa idejai ir nepieciešams finansējumus, lai šo ideju novestu līdz gatavam produktam, ko var piedāvāt tirgū. Atkarībā no idejas, sākuma finansējums var būt nepieciešams lielāks vai mazāks. Ja biznesa ideja ir saistīta ar ražošanas procesu, kas prasa lielus finanšu resursus, finanšu piesaiste ir būtiska un, ja Jūsu rīcībā nav pietiekoši finanšu līdzekļi, ir jāieplāno laiks finansējuma piesaistei. Ja Jūsu idejai nav nepieciešami lieli finanšu līdzekļi, iespējams, ka Jums pietiks ar pašu un biznesa partneru naudas līdzekļiem. Jāņem vērā, ka finanšu piesaistes process biznesa idejas uzsākšanai, ir sarežģīts process. Īpaši sarežģīti ir piesaistīt finanšu līdzekļus, ja biznesa ideja ir pavisam jauna un nav pārbaudīta tirgū. Parasti investori šādos gadījumos nevēlas riskēt.

Prakse rāda, ka lielākā daļa jauno biznesa ideju (it sevišķi sākuma stadijā) tiek finansēti no saviem līdzekļiem. Brīdī, kad produkts ir pārbaudīts tirgū, un tas ir veiksmīgs, papildus finanšu līdzekļu piesaiste ir daudz vienkāršāka.

Galvenā problēma jaunu ideju autoriem un biznesa uzsācējiem ir finansējuma piesaiste. Tātad, kamēr ideja ir attīstības sākuma stadijā, ir grūti piesaistīt finansējumu. Tas nozīmē, ka mums ir jāiegulda savi, biznesa partneru, radinieku finanšu līdzekļi. Tiklīdz biznesa ideja ir pārbaudīta tirgū, sarunas ar potenciālajiem investoriem ir daudz vieglākas. Šāda situācija ir saistīta ar naudas līdzekļu ieguldītāja risku. Jo biznesa ideja ir gatavāka, jo mazāks risks naudas līdzekļu ieguldītājam. Ja arī mums izdodas piesaistīt investoru biznesa idejas sākuma stadijā, tad jārēķinās, ka mēs maksāsim par to daudz dārgāk. Tas nozīmē, ka investors vēlēsies savā īpašumā lielāku uzņēmuma daļu skaitu.

Kā mēs varam izvairīties no šīs problēmas? Vispareizākā stratēģija ir iespējami samazināt nepieciešamo finansējumu, kas nepieciešams biznesa idejas uzsākšanai.

Kā mēs to varam izdarīt? Šeit ir jālieto mūsu uzņēmēja spējas! Mēģinām atrast stratēģijas, kas mums ļauj tikt pāri visriskantākajai fāzei idejas attīstīšanā. Atrodam vislētāko veidu, kā mūsu ideju var novest līdz gatavam produktam, ko pārbaudīt tirgū.

Uzņēmuma darbības paplašināšana

Tiklīdz tirgus ir novērtējis mūsu biznesa ideju atzinīgi, mēs varam sākt domāt par uzņēmuma darbības paplašināšanu, kas ietver: No potenciālo naudas aizdevēju skatu punkta uzņēmums šādā stadijā ir daudz mazāk riskants. Tas ir veicis savu pirmo mājas darbu - radījis veiksmīgu produktu, kas ir veiksmīgi pārbaudīts tirgū. Nākamais solis ir uzņēmuma darbības paplašināšana, kas noteikti prasa zināmus finanšu resursus. Šādā gadījumā mums ir pieejami dažādi finansējuma veidi. Tos apskatīsim nākamajā apakšnodaļā.


Finanansējuma veidi

Uzņēmējiem ir pieejami dažādi finansējuma veidi. Katrs no tiem ir piemērots noteiktā uzņēmuma/biznesa idejas attīstības stadijā. Finansējuma piedāvātāji parasti specializējas noteikta finansējuma veida piedāvāšanā. Parasti finansētājs specializējas arī noteiktā nozarē, kas dod tam iespēju atlasīt potenciāli veiksmīgās idejas. Tāpēc, lai pēc iespējas ātrāk atrastu finansējumu noteiktajam mērķim, šajā nodaļā apskatīsim kādi finansējuma veidi ir pieejami.

Katrs veiksmīgs uzņēmums piedzīvo sekojošas attīstības stadijas:

Attīstības stadijām nav stingri noteiktas robežas un atkarībā no nozares tās var būt ļoti dažāda garuma. Katrai no šīm attīstības stadijām ir noteikta riska pakāpe. Piemēram, ja biznesa ideja ir tikko uzsākta, iespēja, ka nenonāks līdz izaugsmes/paplašināšanās stadijai ir samērā liela. Ja uzņēmums ir izaugsmes stadijā, tad aizdevumu/investoru piesaiste ir daudz vienkāršāka un procentu maksājumi daudz zemāki.

Šajā shēmā ir attēloti dažādi finansētāji, kas specializējas dažādām uzņēmuma attīstības un riska pakāpēm.

Idejas autori, partneri, ģimene draugi

Uzsākot uzņēmējdarbību, uzņēmuma īpašnieki un dibinātāji parasti iegulda visus savā rīcībā esošos finanšu līdzekļus un nefinansiālos līdzekļus (piem., neliels atalgojums, birojs mājās, pieredze uzņēmējdarbībā, know-how, utt.). Nefinansiālie līdzekļi, piemēram, tādi kā "sweat equity", t.i., speciālisti ar uzņēmējdarbības zināšanām, kuri ir gatavi ieguldīt savu laiku un darbu, ievērojami palielina uzņēmuma vērtību. Potenciālie uzņēmuma investori vienmēr gaidīs nozīmīgu ieguldījumu no dibinātāju puses, jo investors kļūst par Jūsu biznesa partneri, ar kuru Jūs dalīsieties gan peļņā, gan riskos.

Draugi un ģimene var sniegt zināmu finansiālu atbalstu, kas visbiežāk ir neliela apjoma investīcijas (mazāk par 10.000 EUR), bet tas parasti nav nopietns ieguldījums, kā arī uz viņiem nevar paļauties par turpmāko finansējumu nākotnē. Tomēr draugu un ģimeņu finansiālais atbalsts mikro uzņēmuma izveidē var izrādīties pat izšķirošs.

Privātie investori (Biznesa eņģeļi)

Šie investori parasti pārstāv noteiktu industrijas nozari un iegulda savus privātos līdzekļus jaunu ideju attīstībā. Parasti šie investori ir uzkrājuši lielu pieredzi, strādājot šajā nozarē un spēj novērtēt biznesa idejas, kas ir saistītas ar šo nozari.

Lai saņemtu šāda veida finansējumu, investors pretī vēlas saņemt uzņēmuma daļas. Cik lielu daļu, tas ir atkarīgs no finansējuma apjoma un investora vēlmes iesaistīties uzņēmuma darbībā. Parasti tas būs mazāk par 50%, jo investors parasti nevēlas noteikt uzņēmuma attīstības stratēģiju. Tā vienmēr paliks uzņēmuma sākotnējo īpašnieku rokās.

Ja biznesa ideja ir saņēmusi šāda veida finansējuma, tad tas ir ļoti labs novērtējums biznesa idejai. Ja investors ar lielu pieredzi ir piekritis investēt savus līdzekļus Jūsu biznesa idejā, tas nozīmē, ka ideja ir guvusi lielu atzinību profesionāļu vidū.

Parasti šie investori labprāt konsultē uzņēmuma vadību dažādos jautājumos, bastoties uz viņu uzkrāto lielo pieredzi, darbojoties šajā nozarē.

Vidējais investējamais naudas daudzums Eiropas valstīs parasti svārstās no 15.000 EUR līdz 150.000 EUR. Līdzfinansējuma gadījumā šo summu var palielināt līdz 250.000 EUR.

Veiksmīgie piemēri biznesa eņģeļu ieguldījumiem ir pārsteidzoši - gan pasaulē zināmās, milzīgās kompānijas Apple, Amazon un Body Shop, gan arī kaimiņvalstī Igaunijā izgudrotais bezmaksas interneta saziņas projekts Skype , kas pēc divu gadu darbības tika pārdots 350 reižu dārgāk par summu, ko savulaik idejā ieguldīja tās atbalstītājs.

Riska kapitāls

Riska kapitāla investīcijas var piesaistīt uzņēmuma attīstības stadijās, kad nepieciešams paplašināt tirgus daļu. Ja uzņēmumam ir dzīvotspējīga ideja, bet trūkst pietiekamu finanšu resursu tās realizācijai, ir vērts apsvērt iespēju piesaistīt riska kapitālistu. Vidējais investīcijas lielums Eiropas valstīs pārsniedz 250.000 EUR.

Riska kapitālisti pirms līdzekļu investēšanas veic sīku un rūpīgu uzņēmuma analīzi. Veiksmīgas investīcijas gadījumā riska kapitāla investora un uzņēmēja sadarbība parasti ilgst no 3 līdz 10 gadiem. Šajā laikā investors iegulda naudas līdzekļus uzņēmumā, līdzdarbojas uzņēmuma stratēģijas veidošanā un īstenošanā, sniedz atbalstu uzņēmējam, seko saimnieciskās darbības rādītājiem, dara visu, kas nepieciešams, lai vairotu uzņēmuma vērtību, un visbeidzot izietu no uzņēmuma, pārdodot īpašumā esošās kapitāldaļas.

Bankas finansējums

Bankas aizdevums ir labs uzņēmuma darbības finansēšanas veids, parasti tā iegūšanas procedūra ir standartizēta un pietiekami skaidra. Bankas aizdevums ir viens no lētākajiem finansējuma veidiem. Procentu likmes var būt ļoti mazas, īpaši labi nodrošinātiem aizdevumiem. Bankas aizdevums var būt uzņēmumā dažādās formās: Lielākajām bankām ir nodaļas (investīciju bankas), kas specializējas augstāka riska ieguldījumos. Šāda banka, iespējams, būs ar mieru piešķirt finansējumu Jūsu idejai agrīnā stadijā.

Biznesa inkubatori

Biznesa inkubators ir atbalsta instruments jauniem uzņēmumiem. Biznesa inkubatoriem no dažādiem avotiem var iegūt daudz definīcijas. „Biznesa inkubators ir valsts vai reģiona ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšanai izveidota struktūrvienība, kuras uzdevums ir izvērtēt un atbalstīt jaunu uzņēmumu dibināšanas un izaugsmes iespējas. Inkubatora galvenais uzdevums ir radīt sekmīgus jaunus uzņēmumus, kas, atstājot inkubatoru, būtu finansiāli un ekonomiski patstāvīgi. Biznesa inkubatori rada jaunas darba vietas un arī samazina bezdarbnieku skaitu, veicina sabiedrisko aktivitāti, veicina jauno tehnoloģiju komercializāciju un rada pārticību vietējā un valsts līmenī.”

Citas biznesa inkubatora definīcijas skan šādi:

”Biznesa inkubators ir vieta, kur koncentrēti jauni uzņēmumi. Tā mērķis ir uzlabot šo uzņēmumu izaugsmes iespējas un izdzīvošanas rādītājus, nodrošinot tiem telpas, pakalpojumus un konsultācijas. Galvenais fokuss ir uz vietējo attīstību un jaunu darba vietu radīšanu” ”Biznesa inkubators ir komerciāla rakstura vienība, kas atbalsta un veicina jebkuras uzņēmējdarbības formas darbību jebkurā tautsaimniecības nozarē. Tā darbības pamatfunkcija ir veicināt jaunu inovatīvu firmu izveidošanos, nodrošinot tās “inkubācijas periodā”, ar telpām, infrastruktūras pakalpojumiem un konsultācijām uzņēmējdarbības pamatjautājumos.

Parasti biznesa inkubatori pilda šādas funkcijas:

Tātad biznesa inkubators tiešā veidā nepiedalās Jūsu biznesa idejas finansēšanā. Tas nodrošina visa veida infrastruktūru un konsultācijām, kas Jums ievērojami atvieglos biznesa idejas ieviešanu dzīvē.

Valsts sektors

Valsts sektors sniedz atbalstu inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšanai grantu, subsīdiju, aizdevumu ar atvieglotiem noteikumiem, valsts atbalsta programmu veidā, kā arī būtiska nozīme ir Eiropas Investīciju fondam (aizņēmumu garantijas un investīcijas riska fondos).

Latvija izmanto trīs ES fondus inovācijas un uzņēmējdarbības finansēšanā:
1. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), kura finansējums paredzēts: 2. Eiropas Sociālais fonds (ESF), kura finansējums paredzēts: 3. Kohēzijas fonds (KF)
Viens no ES reģionālās politikas finanšu instrumentiem, kura mērķis ir izlīdzināt valstu starpā pastāvošās ekonomiskās un sociālās atšķirības. Tas izveidots, lai finansētu liela mēroga infrastruktūras attīstības pasākumus (projektus) vides aizsardzības un transporta jomā. Fonds sniedz finansiālu ieguldījumu projektiem, lai sasniegtu ES noteiktos mērķus vides un transporta jomās, īstenotu ES politikas un sasniegtu direktīvās noteiktās prasības.


Kurš finansējuma veids man ir piemērots?

Pētniecības/uzsākšanas fāze

Pētniecības/uzsākšanas fāze no finansētāja viedokļa ir visriskantākā fāze. Šajā fāzē mēs vēl veicam pētniecību un definējam produktu, ko vēlāk piedāvāsim tirgū. Vienmēr pastāv iespēja, ka šīs fāzes beigās biznesa ideja netiek turpināta, jo tiek atklāti trūkumi. Ir ļoti maz privāto investoru, kas vēlas uzņemties šo risku. Parasti šī fāze tiek finansēta no pašu, biznesa partneru, ģimenes un draugu līdzekļiem.

Papildus pieejami valsts un Eiropas Savienības budžeta līdzekļi. Šai palīdzībai finansējuma veids ir grants, kas nav jāatmaksā, un to piešķir: Šāda veida palīdzība ir vienmēr saistīta ar noteiktām attīstības programmām. Katra programma nosaka noteiktas aktivitātes, kas tiek atbalstītas. Tās var būt šaurāk vai plašāk definētas. Ja vēlaties saņemt šāda veida atbalstu, ir ļoti svarīgi, lai Jūsu biznesa ideja būtu saistīta ar aktivitātēm, kas tiek atbalstītas.

Attīstības fāze

Attīstības fāzē ir definēts un izgatavots eksperimentālās ražošanas prototips, lai demonstrētu tā dzīvotspēju. Šajā fāzē joprojām finanšu avoti ir valsts sektors un korporatīvais sektors, taču šajā fāzē interesi sāk izrādīt arī sēklas kapitāla un riska kapitāla turētāji. Šajā fāze uzņēmums sāk tirgus apgūšanu un analizē tirgus reakciju uz piedāvāto produktu.

Nostiprināšanās fāze

Nostiprināšanās fāzē uzņēmums palielina tirgus daļu, attīsta savu produktu. Parasti šajā fāzē uzņēmuma mērķis ir iegūt un pēc iespējas nostiprināt maksimālu tirgus daļu vietējā tirgū. Ja attīstības fāzē, uzņēmums ir veiksmīgi sācis pārdot savu produktu savā pilsētā, tad nostiprināšanās fāzē mērķis būs piedāvāt savu produktu visas valsts mērogā.

Šajā uzņēmuma attīstības stadijā ir pieejami šādi finansējuma veidi:

Izaugsmes un paplašināšanās fāze

Izaugsmes un paplašināšanās fāzē uzņēmums jau ir iekarojis savu tirgus nišu ar izstrādātajiem produktiem/pakalpojumiem un darbība tiek koncentrēta uz produktu vai pakalpojumu dažādošanu un jaunu tirgu iekarošanu. Šajā brīdī bankas un riska kapitāla fondi sāk izrādīt interesi par uzņēmumu. Arī uzņēmuma vadība sāk apsvērt iespēju kotēt uzņēmuma akcijas biržā sava kapitāla palielināšanai. Šajā attīstība fāzē jauniem biznesa procesiem parasti nepieciešami samērā lieli finanšu līdzekļi. Piemēram, ieiešana jaunā eksporta tirgū, kas saitīts ar uzņēmuma pārstāvniecības atvēršanu, ražošanas kapacitātes palielināšanu un mārketinga aktivitātēm.

Galvenie finansētāji šajā fāzē:


Kur ir iespējams iegūt vairāk informācijas par katru no minētajiem finansējuma avotiem?

LIAA mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības Latvijā, sniedzot atbalstu visos uzņēmējdarbības attīstības posmos: uzsākšanā, pilnveidošanā, jaunu produktu attīstībā, investīciju piesaistē, eksporta tirgu apgūšanā un konkurētspējas palielināšanā.

Informācija par LIAA sniegtajiem pakalpojumiem ir pieejams šeit (http://www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/pakalpojumi)

LIAA atbalstītie ES fondu projekti 2007. – 2013. plānošanas periodāVairāk informācijas par ES fondu sniegto atbalstu uzņēmējdarbībai ir pieejama šeit (http://www.esfondi.lv/events.php?id=1)

Noderīgas saites par finansējuma piesaisti savai biznesa idejai

Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai
Hipotēku banka
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas

Mezanīna aizdevumi
Latvijas Garantiju aģentūra
http://www.lga.lv/index.php?id=54

Atbalsts eksporta un kredītu garantijām
Latvijas Garantiju aģentūra
http://www.lga.lv/

Riska kapitāls
BaltCap Management Latvia
http://www.baltcap.com/en/about-us

Sēklas un starta kapitāls
Imprimatur Capital
http://www.imprimaturcapital.com/